مقاله ها

پروژه های انجام شده

گروه نرم افزاری دانا پرداز با اتکا به تجربه و دانش و گروه جوان و مجرب خود آماده عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات، نهادها، شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی برای پیشبرد اهداف از طریق تکنولوژی های برتر، اتوماسیون اداری و نرم افزارهای هوشمند می باشد.

لیست برخی از پروژه های انجام شده: